Nies Rijnders, Manager Avans Expertisecentrum Sustainable Business

“Ik ken Wim vanuit het voorbereidingstraject van een Europese subsidieaanvraag dat we samen doorlopen hebben. Avans Hogeschool was hierin de leadpartner en Wim ondersteunde het traject door het daadwerkelijk schrijven van de aanvraag. Daarnaast raadplegen wij Wim bij andere Europese projecten vanwege zijn grote ervaring op dat gebied. Wim heeft in genoemd project een belangrijke rol gespeeld in de uiteindelijke goedkeuring van het project. Door zijn kennis en ervaring met dit soort projecten, zijn commitment en doorzettingsvermogen heeft deze samenwerking tot succes geleid. Daarbij is gebleken dat Wim niet alleen projectmatig en procesmatig ondersteunt, maar ook kennis heeft van en in staat is zich te verdiepen in de inhoud van vraagstukken en daarmee ook kan schakelen over het project en de samenhang erbinnen als geheel.”