Eric de Bruijn, Strategisch Programmabureau Voorne-Putten

“Met de inzet van Wim van Hooff heeft de Landschapstafel Voorne-Putten zich ontwikkeld tot een dynamisch en resultaatgericht instrument. Door het betrekken van vele partijen, het ondersteunen van deze partijen en een objectieve beoordeling van de concrete projectvoorstellen van overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers zijn belangrijke investeringen op Voorne-Putten gerealiseerd. De kennis, ervaring en ondersteuning van Wim hebben geleid tot een daadwerkelijke en concrete positieve impuls op de ontwikkelingen in groen, biodiversiteit, toerisme en recreatie op Voorne-Putten.”