Wim Stubbe, Business development manager Haven Oostende

“Wim van Hooff is de aangewezen expert om een zeiltocht rond de wereld te plannen. Eerst en vooral gaat hij na in welke mate de vooropgezette doelstellingen van de reis realistisch gekozen zijn. Vervolgens klimt hij aan boord van de zeilboot en gaat hij minutieus de kwaliteit van materiaal aan boord van het schip na. Tenslotte berekent hij nauwgezet hoeveel proviand aan boord moet om de overtocht op een fatsoenlijke manier aan te vatten. En eenmaal de trossen los, gaat hij naar de stuurhut en klemt hij het roer vast om het schip vlot de haven uit de loodsen. Onverdroten tuurt hij de hemel af om de uitgestippelde koers aan te houden en zoekt hij naar de beste wind om de overtocht zo vlot mogelijk te laten slagen. Op dezelfde manier pakt Wim van Hooff de ontwikkeling en de invulling van Europese samenwerkingsprojecten aan: gedreven en gefocust loodst hij het project en de projectpartners door een zee van procedures die de inhoudelijke werking en realisaties van de projecten overspoelen. Een stuurman op zijn plaats”