Fons Mandigers, Gebiedsmanager Noordoost Brabant en Rijk van Nijmegen, Natuurmonumenten

“Vanuit Natuurmonumenten ken ik Wim van Hooff van verschillende taakvelden. Wim is binnen Natuurmonumenten actief geweest in de districtscommissie en daarnaast heb ik met Wim samenwerkt in diverse projecten. Voor mij als natuurbeheerder is het makkelijk sparren met Wim als afgestudeerd bioloog. Dat werk heel prettig omdat je niet steeds hoeft uit te leggen welke doelen nagestreefd worden of die steeds weer moet motiveren. Daarbij heb ik Wim ervaren en leren kennen als een doorpakker. Hij is een proactieve projectmanager die niet alleen bekend is met het managen van projecten, maar ook ervaren is in het managen van de mensen die erbij betrokken zijn. Drukken waar nodig en loslaten waar het kan. Hij beschikt daarbij over een breed netwerk waarin hij makkelijk weet te schaken en mensen en organisaties bij elkaar weet te brengen.”